วริทธิ สันธิเดช

คุณวริทธิ สันธิเดช

Business Development, SAS Software (Thailand)

วิศวกรตัวเล็กๆ ผู้หลงไหลในความหัศจรรย์ของข้อมูลและอยากจะพาให้ทุกคนได้เห็นว่าข้อมูลทำอะไรได้มากกว่าที่เราเห็นผ่านโลกของ Analytics

Speaker Details