ธนาพนธ์ ตรีเลิศกุล

คุณธนาพนธ์ ตรีเลิศกุล

Analytics Customer Advisory, SAS Software (Thailand)

Speaker Details