อนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี

คุณอนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี

Senior Customer Advisory Consultant – Data Management & Solution Architect, SAS Software (Thailand)

Senior Customer Advisory Consultant จากบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จํากัด มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการให้คำปรึกษา ออกแบบ และส่งมอบเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบ End-to-End ทั้งด้าน Data Solution, Cloud Solution, Network Solution และ Security Solution เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้กับลูกค้าในหลากหลายธุกิจ ในการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Speaker Details