TTT Virtual Summit: Enterprise AI & Tech 2024

TTT Virtual Summit: Enterprise AI & Tech 2024

โอกาสและความท้าทายของ KBTG ในการพลิกโฉมบริษัทสู่การเป็น AI-First Organization ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้นำด้าน Machine Learning, AI และ Data (M.A.D.) ของไทย พร้อมแนวคิดเบื้องหลังการพัฒนา คู่คิด by K-GPT ที่เข้าใจบริบทภาษาและวัฒนธรรมไทย เข้าใจจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงมีความรู้เชิงลึกเฉพาะด้าน เพื่อให้ AI กลายเป็นเพื่อนคู่คิดของคนไทยได้ในอนาคต

ร่วมสำรวจการออกแบบและการใช้งานโซลูชันข้อมูลสมัยใหม่ ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อตอบสนองความต้องการของ AI ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปยังการใช้งานบนสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด การจัดการกับรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงตัวอย่างการนำเครื่องมือ Open Source มาใช้งานจริงภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

หลายองค์กรธุรกิจต่างพิจารณาถึงการนำเทคโนโลยี Generative AI มาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถ สร้างคุณค่าทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต รวมถึงเปิดประตูสู่ผลิตภัณฑ์ บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรมใหม่นี้ และเริ่มใช้ Generative AI มาสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตขององค์กร

โลกยุคปัจจุบันที่ธุรกิจดำเนินอย่างเร่งรีบ การตัดสินใจที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานอาจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ และไม่ทันใจลูกค้า เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้การนำ AI Decisioning Engine มาช่วยวิเคราะห์และทำการตัดสินใจในหลากหลายด้านของธุรกิจแบบเรียลไทม์

AI และ ML เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายๆ ภาคส่วนของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการใช้เสริมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะด้าน Cybersecurity อย่างไรก็ตาม AI ก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีโอกาสขยายขอบเขตพื้นที่ความเสี่ยงให้แก่องค์กรด้วยเช่นกัน เราจะไว้ใจให้ AI/ML เป็นผู้ช่วยหรือทำงานทดแทนมนุษย์ในด้าน Cybersecurity ได้มากน้อยเพียงใด ร่วมหาคำตอบได้ในการบรรยายนี้

แนะนำกลยุทธ์และแนวทางสำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มนำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เกณฑ์การเลือกใช้บริการ AI จาก Cloud Provider ข้อควรรู้ในการพัฒนา AI การปรับตัวของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง AI Journey ได้อย่างมีระบบและมั่นคงยั่งยืน

เรียนรู้การนำเทคโนโลยี Generative AI ที่เข้าใจและสามารถประมวลผลข้อมูลบริบทได้ มาต่อยอดเป็นแนวคิด Copilot หรือผู้ช่วยสำหรับสนุนการทำงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นงาน Offices หรือ Cybersecurity พร้อมกลยุทธ์การสร้างและปรับแต่ง AI Copilot มาใช้เฉพาะภายในองค์กรของตน ไม่ปะปนหรือแชร์ข้อมูลร่วมกับองค์กรอื่น

ร่วมอัปเดตข้อมูลอุตสาหกรรมผู้ผลิต (Manufacturing) ที่เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร เหตุใดจึงจัดการกับความท้าทายเหล่านั้นได้ยาก รวมถึงคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 และกรณีศึกษาด้านการใช้ระบบ Automation และ Intelligence ในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน การได้รับความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ AIS ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี จะมาแชร์ประสบการณ์จริงและการใช้ข้อมูลต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกับนวัตกรรมเครื่องมือสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ปี 2024 หลายธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI เข้ามาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานต่างต้องปรับตัวตามเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ว่าผู้ประกอบการจะสร้างทีมงานที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน พนักงานสาย IT จะมีแนวทางเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและตลาดอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ และเป็นพนักงานที่ส่งมอบผลงานอย่างยอดเยี่ยมอยู่เสมอ

รู้จักกับ Use Cases ด้าน AI ที่น่าสนใจและมีการใช้งานจริงแล้วในธุรกิจไทย หนึ่งในนั้น คือ OpenThaiGPT โมเดล GPT ภาษาไทยแบบ Opensource ขนาด 70b ที่เทรนต่อยอดจาก Facebook LLama v2 พร้อมแนะนำแนวทางการเริ่มประยุกต์ใช้ AI ในการดำเนินธุรกิจ ข้อจำกัด และความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงทิศทางของเทคโนโลยี AI ในอนาคต

อัปเดตความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุค AI Transformation และกลยุทธ์การสร้าง Cyber Resilience โดยใช้สถาปัตยกรรม SASE และ DDoS Mitigation จาก Cloudflare

สรุปประเด็นที่น่าสนใจจากงาน AWS re:Invent 2023 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเดือนสิ้นปี 2023 ไม่ว่าจะเป็นอัปเดตเครื่องมือทางด้าน AI เช่น Amazon Q, Amazon Bedrock หรือการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของธุรกิจด้วย Amazon One รวมถึงการลงทุนและความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในไทยและภูมิภาคอาเซียน

ต้นมกราคม 2024 Wi-Fi Alliance ได้ประกาศรองรับมาตรฐาน Wi-Fi 7 หรือ IEEE 802.11be มาตรฐานดังกล่าวมีคุณสมบัติเด่นอย่างไร ประสิทธิภาพ ความเร็ว และความเสถียรเพิ่มขึ้นจาก Wi-Fi 6 มากน้อยแค่ไหน ตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง และ Spec ของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในการบรรยายนี้ พร้อมตอบคำถามสำคัญ – ถึงเวลาแล้วหรือยังที่องค์กรจะอัปเกรดไปใช้ Wi-Fi 7?

Event Details
 • Days
  Hours
  Min
  Sec
 • Start Date
  5 March 2024 1:15 PM
 • End Date
  7 March 2024 4:00 PM
 • Status
  Upcoming
 • Attendees
  512 Attendees
Sponsors