อนุกูล คงสกูล

คุณอนุกูล คงสกูล

Software Presales Specialist, Computer Union

Software Presale Specialist จาก บริษัท Computer Union มีประสบการณ์ในการนำเสนอและให้คำปรึกษาโซลูชันในกลุ่มของ Application Integrations, Business Automations และ AI Operations ให้กับทางลูกค้ามามากกว่า 5 ปี