กรวิทย์ กันยา

คุณกรวิทย์ กันยา

Presales Software Specialists, Computer Union

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Cyber Security มีประสบการณ์การ Implement และเป็น Consult ระบบ Security ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงหน่วยงานความมั่นคงของชาติ

Speaker Details
Speaker Tags