ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์

ดร. พนิตา พงษ์ไพบูลย์

รองผู้อำนวยการ NECTEC 

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้าน Electrical Engineering จาก Stanford University และปริญญาเอกด้าน Electrical and Computer Engineering จาก Carnegie Mellon University โดยเข้าทำงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตั้งแต่ปี 2004 ในตำแหน่งนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ NECTEC

ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ Cyber-Physical Systems, Internet of Things, Computer Networks,  Network Security, Internet Protocols, Network Management และ Optical Networks 

Speaker Details
Speaker Tags