ดร. ปรัชญา บุญขวัญ

ดร. ปรัชญา บุญขวัญ

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Speaker Details
Speaker Tags