ทวีศักดิ์ ศรีนาค

คุณทวีศักดิ์ ศรีนาค

Presales Software Specialists, Computer Union 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โดยเฉพาะ Software Security ไมว่าจะเป็นภัยคุกคามด้าน Cyber Security, Data Protection หรือ Data Privacy ที่มีประสบการณ์ทั้งการเป็นวิทยากร สอนการใช้งาน ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึง business Partner ของคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนด้วย

Speaker Details
Speaker Tags