ธรา มะลัยจันทร์

คุณธรา มะลัยจันทร์

Senior System Engineer, Computer Union

เชี่ยวชาญสายงานด้าน IT เกือบ 20 ปี ในการออกแบบ ติดตั้งระบบให้องค์กรขนาดเล็ก – ใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นวิทยากร สอนการใช้งาน และติดตั้งระบบ AI มากว่า 4 ปีในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีก ธนาคาร ตลอดจนระบบการยืนยันความเป็นตัวตนของบุคคล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร

Speaker Details
Speaker Tags