ดุจพิชญ์ หาญตระกูล

คุณดุจพิชญ์ หาญตระกูล

Sales and Marketing Director, Lannacom

วิศวกรสาวด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบเทคโนโลยีด้านการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการและความท้าทายขององค์กร ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

Speaker Details
Speaker Tags