นฤมล กุณามา

คุณนฤมล กุณามา

Solution Specialist, Lannacom

วิศวกรสาวด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งงานโครงการ การให้บริการ และการแก้ไขปัญหา ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด

Speaker Details
Speaker Tags