ธนชาติ วิวัฒนภูติ

คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ

Head of Strategic Solutions, Lannacom

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีประสบการณ์ในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาไทยขับเคลื่อนการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิทัลมากกว่า 7 ปี ด้วยประสบการณ์ทำงานทั้งองค์กรด้านเทคโนโลยีระดับโลกและประสบการณ์ในการนำนวัตกรรมซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มคลาวก์มาสนับสนุนการเรียนการสอนกับสถาบันการอุดมศึกษามากกว่า 50 แห่งทั่วไทย

Speaker Details
Speaker Tags