กัลยาณี วรฉัตร

คุณกัลยาณี วรฉัตร

Head of Google Cloud Business, Tangerine Co.,Ltd.

ผู้บุกเบิกธุรกิจ Cloud ให้กับ Tangerine มามากกว่า 8 ปี โดยเฉพาะการเป็นพันธมิตรกับ Google Cloud ทำให้ Tangerine เป็น Premier Partner ที่มีศักยภาพสูง ติดระดับท็อปของประเทศไทย 

Speaker Details
Speaker Tags