สุปราณี สังข์ลักษณ์

คุณสุปราณี สังข์ลักษณ์

Google Cloud Sales Enterprise, Tangerine

ประสบการณ์กว่า 8 ปีในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านแผนที่และการใช้ Google Maps Platform เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโซลูชัน MapTIST ซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย

Speaker Details
Speaker Tags