ฐากร ตอศิริกุล

คุณฐากร ตอศิริกุล

Cloud AI & Data Analytic Engineer, Tangerine

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud AI & Analytics Solution จาก Tangerine เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Technology

Speaker Details
Speaker Tags