สิโรดม มงคลธนาภรณ์

คุณสิโรดม มงคลธนาภรณ์

Machine Learning Engineer, Tangerine

ผู้วิจัยและพัฒนาระบบ Document Understanding นำ Machine Learning มาประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร มุ่งเน้นที่การลดเวลาการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการ

Speaker Details
Speaker Tags