สุภาวดี หาญเสน่ห์ลักษณ์

สุภาวดี หาญเสน่ห์ลักษณ์

Google Cloud Solutions Specialist, Tangerine

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Google Cloud Technology และ Business Transformation ให้คำปรึกษาในด้าน Digital Transformation ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย

Speaker Details
Speaker Tags