** เลื่อนการจัดงานสัมมนา **
TechTalkThai
TechTalkThai 2020AI & Automation in Action
งานสัมมนาที่รวบรวมเนื้อหาด้าน Artificial Intelligence, Machine Learning และ Automation ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ท่านจะได้พบกับการอัปเดตแนวโน้มเทคโนโลยี AI & Automation ล่าสุดในปัจจุบัน, ทิศทางของเทคโนโลยีในประเทศไทยและทั่วโลก, แนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร, การวางแผนกลยุทธ์ และแชร์ตัวอย่างการนำ AI & Automation ไปใช้งานจริง โดยวิทยากรจากหน่วยงานและบริษัท IT ชั้นนำกว่า 30 ท่าน
AI & Automation in 3 Tracks
งานสัมมนา TechTalkThai 2020: AI & Automation in Action ประกอบด้วยการบรรยายทั้งหมด 3 Tracks ได้แก่
IT Strategy

อัปเดตแนวโน้มและกลยุทธ์ทางด้าน AI & Automation จากทั่วโลก พร้อมชี้ประเด็นความเสี่ยงและโอกาสจากการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ รวมไปถึงแชร์ตัวอย่างการนำระบบ AI & Automation ไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรม

IT Innovation

แนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้าน AI & Automation ล่าสุด รวมไปถึงเทคนิคการออกแบบและวางระบบเพื่อเริ่มใช้งาน และบอกเล่าการนำ AI & Automation มาเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการปฏิบัติงานด้าน IT

IT Security

นำเสนอการประยุกต์ใช้ AI & Automation เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีความซับซ้อน พร้อมอัปเดตแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยในปี 2020 และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการปกป้องระบบ IT แบบไฮบริด

AI และ Automation เป็น Strategic Technology ที่จะเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้”

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2020 | 08:00 – 17:00

** Important Update: เลื่อนจัดงานสัมมนา จะแจ้งวันเวลาใหม่ให้ทราบเร็วๆ นี้ **

คลิกเพื่อดูตารางการบรรยาย บทคัดย่อ และรายชื่อวิทยากรของทั้ง 3 Tracks

AI & Automation in Action by Numbers

27

SESSIONS

30+

SPEAKERS

800+

ATTENDEES

38

BOOTHS

AI & Automation in Action Speakers
รวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI & Automation จากบริษัท IT ชั้นนำและหน่วยงานในประเทศไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
CEO aCommerce Thailand, Group Chief Business Officer aCommerce

คลิกเพื่อดูรายชื่อวิทยาการทั้งหมด

Grand Hall 201 - 203 BITEC
รวมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้าน IT กว่า 900 คนไว้ที่นี่
AI & Automation in Action Sponsors

คลิกเพื่อดูรายชื่อสปอนเซอร์ทั้งหมด

Co – Host