Virtual Event | 3 – 5 Oct 2023
.
TTT Virtual SummitCybersecurity & Privacy
ซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนสาย IT ติดตามมากกว่า 10,000 คน โดยครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี 2023 นี้จัดขึ้นภายใต้ธีม Enterprise Cybersecurity & Privacy เพื่ออัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน Cybersecurity และ Privacy ล่าสุด รวมถึงแนะนำกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อบังคับ และกรอบการทำงานต่างๆ ทั้ง NIST Cybersecurity Framework 2.0 (Draft), PDPA และหลักเกณฑ์ใหม่จาก ก.ล.ต. ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับ Application, Endpoint, Network ไปจนถึง Cloud บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำรวม 15 เซสชัน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
3 Themes in 3 Days
งานสัมมนา TT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity & Privacy 2023 จัด 3 วันต่อเนื่อง โดยเนื้อหาประกอบด้วย
Standards & Compliance

แนะนำมาตรฐานและกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมการวางกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติตาม NIST Cybersecurity Framework ฉบับใหม่ (ร่าง 2.0), PDPA และข้อบังคับจาก ก.ล.ต.

Cloud & Application Security

เรียนรู้ปัญหาและความท้าทายในการจัดการกับ Cloud Apps ที่มีความซับซ้อน การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ปรับตัวได้สำหรับ Multi-cloud รวมถึงเทคโนโลยี Cloud-native Security

Network & Endpoint Security

สรุปแนวโน้มภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปี 2023 การออกแบบและพัฒนา SOC สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ผสาน IT และ OT เข้าด้วยกัน รวมถึงการเจาะลึกกลยุทธ์ Zero Trust Security

TTT Virtual Summit: Enterprise Cybersecurity & Privacy 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2023 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 13:15 – 16:00 น. รวมทั้งสิ้น 15 เซสชัน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานและบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ AIS, Check Point, Computer Union, Cybergenics, Greengrapes, Fortinet, F5, Intel, Netka, Sophos, Thales และ Veeam รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ​ (สกมช.) และ TB-CERT ที่จะมาอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน Cybersecurity และ Privacy รวมถึงร่างกฎหมายลำดับรองที่น่าสนใจภายใต้ พ.ร.บ. ไซเบอร์ฯ

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ: CIO, CTO, CISO, IT Manager, Security Engineer, Security Analyst, DevSecOps Engineer, Network Engineer, IT Admin, IT Auditor และผู้ที่สนใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Enterprise Cybersecurity & Privacy at a Glance

Date

3 - 5 Oct 2023

Time

13:15 – 16:00

Venue

Online Event

Audiences

500+

Enterprise Cybersecurity & Privacy Speakers
รวมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
กรรมการด้านเทคนิค TB-CERT
Industry Technical Specialist, Intel Microelectronics (Thailand)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
Enterprise Cybersecurity & Privacy Schedule
รวมเทรนด์ด้าน Cybersecurity และ Privacy ล่าสุดสำหรับธุรกิจไทย

แนะนำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามของไทยที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อตกลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และภาคเอกชน จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไร รวมถึงอัปเดตร่างกฎหมายลำดับรองที่น่าสนใจภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อกังวลหลักสำหรับองค์กรทั่วไทย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ หลายบริษัทได้นำแนวทาง Privacy by Design มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และให้ความสำคัญของการตัดสินใจในการยินยอมขอความเป็นส่วนตัวจากลูกค้าก่อนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการรวมความเป็นส่วนตัวเข้ากับกระบวนการออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กร ไม่เพียงแต่สามารถปกป้องข้อมูลของลูกค้า แต่ยังสร้างความไว้วางใจ เพิ่มชื่อเสียง และหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อมูลอีกด้วย ในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำหลักการสำคัญของ Privacy by Design และประโยชน์ของการนำแนวทางไปใช้ในองค์กรของคุณ

ทำความรู้จักกับ NIST Cybersecurity Framework ร่างเวอร์ชัน 2.0 ที่ผ่านการพิจารณาความคิดเห็นจากชุมชนไซเบอร์มาเป็นเวลาหลายปี โดยมีการจัดหมวดหมู่และหัวข้อต่างๆ ใหม่ให้เหมาะสมกับการอัปเดต โดยเน้นการสะท้อนแนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรได้หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มหมวดหมู่การกำกับดูแล (Govern) เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมการผสมผสานของกรอบเทคโนโลยีอื่นๆ

เรียนรู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต.ของประเทศไทยสำหรับองค์กรด้านการเงิน แนะนำกฎระเบียบที่สำคัญ ผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตาม และคุณสมบัติของแพลตฟอร์มสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัตโนมัติ

ร่วมทำความรู้จักกับ 3 เทรนด์เทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับ Processor ได้แก่ Foundation Security, Workload & Data Protection และ Software Reliability เพื่อให้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มจะทำงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมรับมือกับ Targeted Attacks ที่พุ่งเป้ามายัง VM และ OS รวมถึงป้องกันการโจมตีในระดับซอฟต์แวร์ ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการทำงาน

สถาปัตยกรรมแบบ Multi-cloud กำลังเป็นที่แพร่หลายจากการที่องค์กรต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Cloud ที่แตกต่างกันในแต่ละผู้ให้บริการ แต่สิ่งนี้อาจทำให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบปรับตัวได้ (Adaptive Architecture) สามารถลดปัญหาความซับซ้อนได้ด้วยการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยแบบไดนามิก ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

เรียนรู้ปัญหาและความท้าทายในการจัดการกับ Cloud Applications ที่มีความซับซ้อนของทีม Security Operations รวมถึงการวางกลยุทธ์เพื่อสร้างการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการสำหรับแก้ไขปัญหาและความท้าทายดังกล่าว

แนะนำกลยุทธ์ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ Cloud-native เพื่อปกป้องทั้งระบบ Cloud, Workload และ Identity

องค์กรในปัจจุบัน ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็ก ต่างครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ ข้อมูล หรือระบบออนไลน์ต่างๆ Enterprise Cybersecurity เป็นหัวใจสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านั้น ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บหรือเข้าถึงจากที่ใดก็ตาม เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Enterprise Cybersecurity

อัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านไซเบอร์ล่าสุดที่ภาคการธนาคารต้องเผชิญในปี 2024 รวมถึงแนะนำกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งการพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีอย่าง AI มาประยุกต์ใช้ และการปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานและกรอบการทำงานต่างๆ ให้ทันสมัย

การผสมผสานระหว่าง Information Technology (IT) และ Operational Technology (OT) กลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งสร้่างความท้าทายด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ทีม Security Operations เป็นอย่างมาก เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้การออกแบบและพัฒนา SOC แบบอัตโนมัติที่สามารถป้องกันระบบที่ผสาน IT และ OT เข้าด้วยกันจากภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน API จำนวนมากกำลังตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์ ถึงแม้จะมีหลากหลายเทคโนโลยีถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดกับภัยคุกคามดังกล่าว แต่โดยภาพรวมแล้ว ก็ยังด้อยประสิทธิภาพ เพราะองค์กรยังขาดการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้แบบบูรณาการ

การบรรยายนี้จะเป็นการนำเสนอกลยุทธ์และการปรับใช้ Zero Trust เพื่อช่วยให้ API มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลากหลายแบบ ทั้งที่เป็นที่นิยมอยู่แล้ว และเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดให้มาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ รวมถึงวิเคราะห์ข้อควรระวังที่เกิดจากการประยุกต์ในแต่ละรูปแบบ

หลายองค์กรในปัจจุบันยังคงเจอกับปัญหาด้านการจัดการ Cybersecurity ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้อยู่มีจำนวนเยอะเกินไป ไม่สามารถติดตามหรือเฝ้าระวังได้ทุกอุปกรณ์ หรือเรื่องของ Alert ที่มีปริมาณมหาศาลจนทำให้ทีมผู้ดูแลไม่สามารถจัดการได้ทัน เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเจาะลึกปัญหาและความท้าทายด้าน Security Operations พร้อมคำแนะนำในการรับมือทั้งด้าน People, Process และ Technology

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจะมีการอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากเหล่าวิทยากรหลังจากนี้

Lucky Draw
ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ iPhone 14, iPad (Gen 10), Apple Watch Series 8 และ Redmi Watch 2 Lite รวม 9 รางวัล มูลค่ากว่า 70,000 บาท จับรางวัลใหญ่ทุกวัน !!

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล Lucky Draw

  • Lucky Draw ประกอบด้วยรางวัลใหญ่ คือ iPhone 14, iPad (Gen 10) และ Apple Watch Series 8 อย่างละ 1 เครื่อง และรางวัลรอง คือ Redmi Watch 2 Lite รวม 6 เครื่อง
  • แต่ละวันจะจับ Lucky Draw 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลใหญ่ 1 รางวัลและรางวัลรอง 2 รางวัล
  • ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาตั้งแต่เริ่มจนจบในแต่ละวันมีสิทธิ์ลุ้นรับ Lucky Draw ในวันนั้นๆ
  • ผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw ไปแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Lucky Draw อื่นในวันถัดๆ ไป ยิ่งเข้าร่วมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก
  • แจ้งผลผู้โชคดีในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2023 ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

หมายเหตุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจำเป็นต้องยินยอมเปิดเผยชื่อนามสกุล และบริษัทที่ตนเองสังกัดบนสื่อต่างๆ ของ TechTalkThai เพื่อความโปร่งใสในการแจกรางวัล ในกรณีที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เลือกผู้โชคดีท่านใหม่แทน

Enterprise Cybersecurity & Privacy Sponsors
Media Partners