TTT Virtual Summit: AI & Data for Enterprises

TTT Virtual Summit: AI & Data for Enterprises
AI & Data for Enterprises
 • 7 September 2022 13:15 - 13:20
  กล่าวเปิดงาน
 • 7 September 2022 13:20 - 14:00
  [Keynote] งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน AI ที่น่าจับตามองในอีก 5 ปีต่อจากนี้

  มองโลก AI อย่างละเอียด เทคโนโลยีอะไรที่จะกลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่รอบตัว อะไรจะกลายเป็นสิ่งใหม่ของโลก เทคโนโลยีทางด้าน AI แบบไหนที่จะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ การบรรยายนี้จะเปิดเผยเรื่องราวของนวัตกรรม AI อย่าง Chatbot, NLP, Face Recognition, Self-driving Car ที่หลายอุตสาหกรรมต่างเริ่มนำมาใช้งาน รวมถึงงานวิจัยด้าน AI ใหม่ๆ ในอนาคตที่น่าจับตามอง ซึ่งอาจเข้ามาตอบโจทย์ทั้งภาคธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้านี้

 • 7 September 2022 14:00 - 14:30
  แนวทางการทำ Data Analytics และนำ AI Operations เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมในการให้บริการระดับองค์กร

  ในปัจจุบันหลายองค์กรตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ต่างมองเห็นความสำคัญของการนำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริการและวางกลยุทธ์เชิงธุรกิจ เซสชันนี้ผู้เชี่ยวชาญจาก SAS Software (Thailand) จะมาแชร์แนวทางการนำ Data Analytics และ AI Operation มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่าน

 • 7 September 2022 14:30 - 15:00
  พลิกโฉมองค์กรธุรกิจสู่การเป็น Smart Business ด้วยเทคโนโลยี AI

  ทุกองค์กรในปัจจุบันต่างตระหนักถึงความสำคัญในการต้องพลิกโฉมธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่ระบบยุคดิจิทัล แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที ดังนั้นการมีความรู้และความเข้าใจในการปรับรูปแบบขององค์กรจึงมีความสำคัญ ยิ่งปรับเปลี่ยนเร็วเท่าไรก็ยิ่งสามารถแข่งขันเพื่อชิงความเป็นผู้นำตลาดได้เร็วและง่ายขึ้นเท่านั้น มาร่วมหาวิธีและเทคนิคในการปรับองค์กรสู่การเป็น Smart Business ไปด้วยกันในเซสชันนี้

 • 7 September 2022 15:00 - 15:30
  Empower Business Analytics with AI Powered Auto Insight

  To empower business analytics with AI powered auto insight and create a better and faster data-driven decision making.

 • 7 September 2022 15:30 - 16:00
  รายงานสถิติการทำธุรกิจด้าน AI ของประเทศไทยประจำปี 2022

  สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ (AIEAT) ได้ทำการสำรวจข้อมูลบริษัท Startup ด้าน AI ของไทยมากกว่า 108 บริษัท และทำสรุปรายงานสถิติการทำธุรกิจด้าน AI ของประเทศไทยประจำปี 2022 ซึ่งกล่าวถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจด้าน AI ในประเทศไทย, หมวดหมู่ของธุรกิจด้าน AI ของไทย, การกระจายตัวของบริษัท AI ในไทย, การลงทุนในปีที่ผ่านมา และข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • 7 September 2022 16:00 - 16:30
  MLOps คืออะไร ใช้งานและวัดผลอย่างไรให้เหมาะกับองค์กร

  ในปัจจุบันธุรกิจมีทางเลือกที่หลากหลายในการพัฒนา AI Model เราควรเลือกอย่างไรให้เหมาะกับขนาดขององค์กรและความต้องการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงสามารถตรวจสอบความแม่นยำของ AI Model ด้วยมาตรวัดใด เพื่อให้ Model ของเรายังทำงานได้ดีและเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

PDPA & Data Privacy
 • 8 September 2022 13:15 - 13:20
  กล่าวเปิดงาน
 • 8 September 2022 13:20 - 14:00
  [Keynote] PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

  แนะนำแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับธุรกิจ SMEs ทั้งเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการขนาดเล็ก การจัดทำบันทึกรายการ และการจัดการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 8 September 2022 14:00 - 14:30
  ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อ PDPA

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของ PDPA แต่ด้วยเงื่อนไขการดูแลข้อมูลที่เข้มงวดมากขึ้น ระบบการปกป้องข้อมูลแบบเดิมๆ จึงอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ขอเชิญรับฟังประเด็นสำคัญและจุดที่ควรระวังในการปรับปรุงระบบการปกป้องข้อมูลให้ตอบสนองต่อ PDPA ได้อย่างสมบูรณ์ที่นี่

 • 8 September 2022 14:30 - 15:00
  รับมือ PDPA ไม่ยาก ปกป้องข้อมูลอย่างมั่นใจในยุค 5.0

  เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้วิธีรับมือ PDPA อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำเครื่องมือสำคัญสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PDPA ก่อนถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • 8 September 2022 15:00 - 15:30
  Content รูปแแบบไหนที่ผิด PDPA

  สรุปข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลที่ต้องระวังตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) การตลาดยุค PDPA ต้องปรับตัวอย่างไรในการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์และการนำเสนอ Content ทางออนไลน์ พร้อมแนะนำซอฟต์แวร์ OneTrust เพื่อช่วยตอบโจทย์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA สำหรับองค์กรธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารองค์กรและทีม Digital Marketing ต้องปรับตัวและจัดการข้อมูลให้ถูกต้อง

 • 8 September 2022 15:30 - 16:00
  สูตรสำเร็จ 2+1 สำหรับช่วยองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA

  สูตรสำเร็จ 2+1 นี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับง่ายขึ้น จึงสามารถมีจุดเริ่มต้นสร้างกระบวนการที่รองรับ PDPA เป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้โซลูชันเพิ่มเติมเพื่อขยายศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ครอบคลุมตามความต้องการของธุรกิจ และช่วยลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยไม่เพิ่มภาระให้กับทีมงานผู้ดูแลระบบ

 • 8 September 2022 16:00 - 16:30
  Turn Data Protection Requirement into Actions

  เรียบเรียงข้อกำหนดให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจน พร้อมแนะนำเครื่องมือที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม ปกป้องข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการเครื่องทางด้านความมั่นคงปลอดภัยภาพรวม ภายใต้แนวคิด "Set Protect but Don't Forget to Manage"

Event Details
 • Start Date
  7 September 2022 1:15 PM
 • End Date
  8 September 2022 4:30 PM
 • Status
  Expired
 • Attendees
  512 Attendees
Sponsors