เชิญร่วมงานสัมมนาฟรี | 9 – 10 Nov 2021
.
TTT Virtual SummitEducation Tech & Trends 2022
ซีรีส์งานสัมมนาออนไลน์ของ TechTalkThai ที่มีคนเข้าร่วมแล้วมากกว่า 7,000 คน โดยครั้งที่ 8 ส่งท้ายปีนี้จะโฟกัสที่กลุ่มสถาบันการศึกษาภายใต้ธีม Education Tech & Trends 2022 เพื่ออัปเดตแนวโน้มการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาที่ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงวิกฤต COVID-19 พร้อมแนะนำการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Classroom และ Smart Campus รวมถึงประเด็นด้าน PDPA และหลักเกณฑ์การเก็บ Log ปี 2564 บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Ed Tech จากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวม 10 เซสชัน
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
Education Tech & Trends in 2 Days
งานสัมมนา TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022 จัด 2 วันต่อเนื่อง โดยเนื้อหาประกอบด้วย
Smart Classroom

อัปเดตแนวโน้มการเรียนการสอนแห่งอนาคตเพื่อเตรียมรับมือกับปี 2022 เมื่อทุกสถาบันการศึกษาต้องปรับสู่แนวทาง Hybrid Learning ที่มีเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนอย่างเต็มตัว พร้อมการนำเทคโนโลยีล่าสุด เช่น Learning Management System, AI, Data Analytics มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การสอนในห้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ประสบความสำเร็จ

Smart Campus

แนะนำเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาทางด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาวิถีใหม่ที่ผสมผสานทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ การวางระบบ Infrastructure ทั้งเครือข่ายและ Wi-Fi เพื่อให้การสอนแบบออนไลน์มีความราบรื่น ไม่สะดุด รวมไปถึงการเก็บข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตาม PDPA และ พ.ร.บ. Log ปี 2564

TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 13:15 – 16:00 น. รวมทั้งสิ้น 10 เซสชัน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท IT และที่ปรึกษาด้าน Ed Tech ชั้นนำของประเทศ ได้แก่ AIS Business, Allied Telesis, Botnoi Consulting, CSL, Dell Technologies, Dynatix, HPE, Microsoft, Lannacom และ SAP รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญพิเศษจาก ACIS Professional Center ที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และหลักเกณฑ์การเก็บ Log ของผู้ให้บริการปี 2564 ฉบับใหม่

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารและอาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา ผู้ดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ IT ของภาควิชา/คณะ/ส่วนกลาง/สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจด้าน Ed Tech

Education Tech & Trends at a Glance

Date

9 – 10 November

Time

13:15 – 16:00

Venue

Online Event

Attendees

300+

Education Tech & Trends Speakers
รวมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัท IT/Consult ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
Senior Director Consulting Service, ACIS Professional Center
Chief Executive Officer, Generation Thailand
Head of Strategic Solutions, Lannacom
Language Proficiency Specialist & Solutions Manager, Dynatix
Education Tech & Trends Schedule
รวมเนื้อหาด้านการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning
9 Nov – Smart Classroom
 • 9 November 2021 13:15 - 14:00
  [Keynote] เทรนด์การศึกษาและการจ้างงานในยุค Next Normal: “เรา” พร้อมหรือยัง?

  สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ในขณะที่ทุกคนในแวดวงการศึกษาและการเรียนรู้กำลังปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างปฎิเสธไม่ได้ ความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน สถานการณ์ของโลกตอนนี้เป็นเช่นไร และประเทศไทยอยู่ตรงไหน เราทุกคนพร้อมรับมือกับยุค Next Normal แล้วหรือไม่? พบคำตอบได้ในการบรรยายนี้

 • 9 November 2021 14:00 - 14:30
  รูปแบบการเรียนการสอนยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในปี 2022 และหลังจากนั้น

  สถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบันถูกพลิกโฉมไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง รูปแบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถจัดการการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยดั้งเดิมได้ เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่ออัปเดตแนวโน้มการเรียนการสอนล่าสุดในปี 2022 ที่จะถึงนี้ และเรียนรู้วิธีการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตกับ HPE และบริษัท ลานนาคอม จำกัด

 • 9 November 2021 14:30 - 15:00
  ก้าวข้ามระบบจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมสู่ระบบที่ล้ำสมัยด้วย Canvas LMS

  สถาบันการศึกษาทั่วประเทศในปัจจุบันต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ที่ผ่านมาระบบจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมมักมีปัญหาในการขยายความสามารถในการให้บริการกับนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก รวมไปถึงมีเครื่องมือที่ยังไม่ตอบโจทย์การเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อรู้จักกับ Canvas Learning Management System ระบบจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ซึ่งจะมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

 • 9 November 2021 15:00 - 15:30
  การใช้ AI & Data Analytics for Classroom เพื่อช่วยบริหารจัดการการเรียนการสอน

  การเก็บข้อมูลการเรียนของผู้เรียนและการนำ AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง เพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตรงจุด เป็นการเสริมกำลังให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 • 9 November 2021 15:30 - 16:00
  การสอน AI สำหรับนักศึกษายุคใหม่

  เทคโนโลยี AI มีบทบาทยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทว่าจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญยังขาดแคลนสวนทางกับความต้องการของตลาด เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีที่ยังใหม่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ

  ในการบรรยายนี้ ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาบุคคลด้าน AI เป็นจำนวนมากอย่างมีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น

10 Nov – Smart Campus
 • 10 November 2021 13:15 - 14:00
  [Keynote] PDPA และหลักเกณฑ์การเก็บ Log ปี 2564 สำหรับสถาบันการศึกษา

  ภายใน Keynote นี้ท่านจะได้เรียนรู้การวางกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และแนะนำเครื่องมือสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเทคนิคการเก็บ Log ในการทำธุรกรรมต่างๆ ตามตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่งบังคับใช้ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 • 10 November 2021 14:00 - 14:30
  พลิกโฉมเครือข่ายและการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสถาบันการศึกษา ให้พร้อมรับการเรียนการสอนแห่งอนาคต

  รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ที่ก้าวสู่ความเป็น “ออนไลน์” มากขึ้น Wi-Fi คือเทคโนโลยีที่หลายสถาบันการศึกษานำมาใช้อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและสนับสนุนการเรียนการสอน การออกแบบระบบ Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพกลายเป็นความท้าทายสำคัญของสถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล ร่วมอัปเดตแนวโน้ม Wi-Fi ล่าสุด พร้อมกรณีศึกษาการวางระบบ Wi-Fi 6 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เพื่อให้สถาบันการศึกษาของท่านสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด พร้อมต่อยอดสู่การเป็น Smart University ได้อย่างเต็มรูปแบบ

 • 10 November 2021 14:30 - 15:00
  บูรณาการการสร้างประสบการณ์วิถีใหม่ให้แก่นักศึกษากับ SAP

  วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารสถาบันการศึกษาถูกพลิกโฉมอย่างสิ้นเชิง นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ และครูอาจารย์ต้องหากระบวนการใหม่ในการดำเนินการสอน มาร่วมถอดบทเรียนจากการที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับวิถีการเรียนการสอนใหม่นี้ร่วมกันกับ SAP และเปิดมุมมองใหม่กับระบบ Learning Management System ที่ได้การยอมรับมาแล้วทั่วโลก

 • 10 November 2021 15:00 - 15:30
  การออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาหลังสถานการณ์ COVID-19

  หลังสถานการณ์ COVID-19 ระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรกันบ้าง และจะออกแบบระบบเครือข่ายอย่างไรเพื่อให้รองรับการเรียนการสอนยุคใหม่ คือ Smart Campus ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 10 November 2021 15:30 - 16:00
  3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเปิดการเรียนการสอนจากที่ไหนก็ได้

  ภายในเซสชันนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 3 ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องเรียน สอน และทำงานจากทุกสถานที่ ได้แก่ อุปกรณ์ที่เหมาะสม ระบบที่ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้เร็วขึ้น และระบบบริหารจากส่วนกลาง

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และจะมีการอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากเหล่าวิทยากรหลังจากนี้

Lucky Draw
ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานเพื่อลุ้นรับ iPad Mini (Gen 6) และ Mi Watch Lite รวม 6 รางวัล มูลค่ากว่า 50,000 บาท จับรางวัลใหญ่ทุกวัน !!

เงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล Lucky Draw

 • Lucky Draw ประกอบด้วยรางวัลใหญ่ คือ iPad Mini (Gen 6) 2 เครื่อง และรางวัลรอง คือ Mi Watch Lite 4 เครื่อง
 • แต่ละวันจะจับ Lucky Draw 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลใหญ่ 1 รางวัลและรางวัลรอง 2 รางวัล
 • ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาตั้งแต่เริ่มจนจบในแต่ละวันมีสิทธิ์ลุ้นรับ Lucky Draw ในวันนั้นๆ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล Lucky Draw ไปแล้ว ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล Lucky Draw อื่นในวันถัดๆ ไป ยิ่งเข้าร่วมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก
 • แจ้งผลผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2021 ผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

หมายเหตุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจำเป็นต้องยินยอมเปิดเผยชื่อนามสกุล และบริษัทที่ตนเองสังกัดบนสื่อต่างๆ ของ TechTalkThai เพื่อความโปร่งใสในการแจกรางวัล ในกรณีที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์เลือกผู้โชคดีท่านใหม่แทน

Education Tech & Trends Sponsors
Media Partners