TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022

TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022
9 Nov – Smart Classroom
 • 9 November 2021 13:15 - 14:00
  [Keynote] เทรนด์การศึกษาและการจ้างงานในยุค Next Normal: “เรา” พร้อมหรือยัง?

  สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทำให้อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก ในขณะที่ทุกคนในแวดวงการศึกษาและการเรียนรู้กำลังปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างปฎิเสธไม่ได้ ความต้องการของตลาดแรงงานและทักษะที่จำเป็นก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน สถานการณ์ของโลกตอนนี้เป็นเช่นไร และประเทศไทยอยู่ตรงไหน เราทุกคนพร้อมรับมือกับยุค Next Normal แล้วหรือไม่? พบคำตอบได้ในการบรรยายนี้

 • 9 November 2021 14:00 - 14:30
  รูปแบบการเรียนการสอนยุคใหม่เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในปี 2022 และหลังจากนั้น

  สถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบันถูกพลิกโฉมไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง รูปแบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถจัดการการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยดั้งเดิมได้ เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่ออัปเดตแนวโน้มการเรียนการสอนล่าสุดในปี 2022 ที่จะถึงนี้ และเรียนรู้วิธีการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตกับ HPE และบริษัท ลานนาคอม จำกัด

 • 9 November 2021 14:30 - 15:00
  ก้าวข้ามระบบจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมสู่ระบบที่ล้ำสมัยด้วย Canvas LMS

  สถาบันการศึกษาทั่วประเทศในปัจจุบันต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ที่ผ่านมาระบบจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมมักมีปัญหาในการขยายความสามารถในการให้บริการกับนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก รวมไปถึงมีเครื่องมือที่ยังไม่ตอบโจทย์การเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วน เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อรู้จักกับ Canvas Learning Management System ระบบจัดการเรียนการสอนที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ซึ่งจะมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

 • 9 November 2021 15:00 - 15:30
  การใช้ AI & Data Analytics for Classroom เพื่อช่วยบริหารจัดการการเรียนการสอน

  การเก็บข้อมูลการเรียนของผู้เรียนและการนำ AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล จะช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง เพื่อการฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตรงจุด เป็นการเสริมกำลังให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

 • 9 November 2021 15:30 - 16:00
  การสอน AI สำหรับนักศึกษายุคใหม่

  เทคโนโลยี AI มีบทบาทยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทว่าจำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญยังขาดแคลนสวนทางกับความต้องการของตลาด เนื่องจาก AI เป็นเทคโนโลยีที่ยังใหม่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ

  ในการบรรยายนี้ ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาบุคคลด้าน AI เป็นจำนวนมากอย่างมีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น

10 Nov – Smart Campus
 • 10 November 2021 13:15 - 14:00
  [Keynote] PDPA และหลักเกณฑ์การเก็บ Log ปี 2564 สำหรับสถาบันการศึกษา

  ภายใน Keynote นี้ท่านจะได้เรียนรู้การวางกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และแนะนำเครื่องมือสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันการศึกษาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเทคนิคการเก็บ Log ในการทำธุรกรรมต่างๆ ตามตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2564 ที่เพิ่งบังคับใช้ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

 • 10 November 2021 14:00 - 14:30
  พลิกโฉมเครือข่ายและการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของสถาบันการศึกษา ให้พร้อมรับการเรียนการสอนแห่งอนาคต

  รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ที่ก้าวสู่ความเป็น “ออนไลน์” มากขึ้น Wi-Fi คือเทคโนโลยีที่หลายสถาบันการศึกษานำมาใช้อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารและสนับสนุนการเรียนการสอน การออกแบบระบบ Wi-Fi ให้มีประสิทธิภาพกลายเป็นความท้าทายสำคัญของสถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล ร่วมอัปเดตแนวโน้ม Wi-Fi ล่าสุด พร้อมกรณีศึกษาการวางระบบ Wi-Fi 6 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เพื่อให้สถาบันการศึกษาของท่านสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด พร้อมต่อยอดสู่การเป็น Smart University ได้อย่างเต็มรูปแบบ

 • 10 November 2021 14:30 - 15:00
  บูรณาการการสร้างประสบการณ์วิถีใหม่ให้แก่นักศึกษากับ SAP

  วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริหารสถาบันการศึกษาถูกพลิกโฉมอย่างสิ้นเชิง นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ และครูอาจารย์ต้องหากระบวนการใหม่ในการดำเนินการสอน มาร่วมถอดบทเรียนจากการที่ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับวิถีการเรียนการสอนใหม่นี้ร่วมกันกับ SAP และเปิดมุมมองใหม่กับระบบ Learning Management System ที่ได้การยอมรับมาแล้วทั่วโลก

 • 10 November 2021 15:00 - 15:30
  การออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาหลังสถานการณ์ COVID-19

  หลังสถานการณ์ COVID-19 ระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรกันบ้าง และจะออกแบบระบบเครือข่ายอย่างไรเพื่อให้รองรับการเรียนการสอนยุคใหม่ คือ Smart Campus ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 10 November 2021 15:30 - 16:00
  3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเปิดการเรียนการสอนจากที่ไหนก็ได้

  ภายในเซสชันนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 3 ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องเรียน สอน และทำงานจากทุกสถานที่ ได้แก่ อุปกรณ์ที่เหมาะสม ระบบที่ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้เร็วขึ้น และระบบบริหารจากส่วนกลาง

Event Details
 • Start Date
  9 November 2021 1:15 PM
 • End Date
  10 November 2021 4:00 PM
 • Status
  Expired
 • Attendees
  512 Attendees
Sponsors