TTT Virtual Summit: Enterprise Tech & Innovation 2023

TTT Virtual Summit: Enterprise Tech & Innovation 2023

อัปเดตแนวโน้มล่าสุดของเทคโนโลยี AI ที่ควรจับตามองในปี 2023 และทิศทาง กลยุทธ์ รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร การเงินและการธนาคาร การผลิตและโลจิสติกส์ อีคอมเมิร์ซ ประกันภัย และอื่นๆ เพื่อจุดประกายความคิดและผลักดันให้เกิดการพลิกโฉมธุรกิจไทยสู่โลกยุคดิจิทัล

Hybrid Multicloud จะช่วยตอบสนองความต้องการต่อระบบ Cloud ขององค์กร โดยสามารถขยายสภาพแวดล้อมภายในองค์กรไปสู่ Public Cloud ได้อย่างราบรื่น สร้างความคล่องตัว ปรับขยายได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จากการสำรวจของ Enterprise Cloud Index (ECI) พบว่าองค์กรทั่วโลกมีการใช้ Cloud ในรูปแบบผสมผสานกันมากยิ่งขึ้น มาพบกับเทรนด์ใหม่ในโลกของ Cloud และโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรของคุณสามารถใช้ระบบ Cloud ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด

เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตกำลังเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง ทั้งด้านเทคโนโลยี บุคลากร วิกฤตเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานการณ์ความไม่แน่นอนทั่วโลก ผู้ผลิตจำเป็นต้องรับมือและปรับตัวอย่างทันท่วงที เพื่อฝ่าฟันธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ใน webinar นี้จะพาคุณเรียนรู้ 5 เทรนด์เทคโนโลยีสุดล้ำที่จะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมเผยกุญแจสำคัญที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมธุรกิจให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Security Access Service Edge (SASE) จากนิยามของ Gartner ตั้งแต่ปี 2019 ตอบโจทย์การรวมกันของ Next Generation SD-WAN ที่มากกว่า Security Service Edge (SSE) ครอบคลุมทั้ง Network และ Security ไม่ว่าจะเป็น ZTNA, CASB หรือ DLP โดยเป็นตลาดใหม่ที่ Gartner ยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งการออก Market Guide ในปี 2022 ที่ยังคงให้ความสำคัญกับ SASE อยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้ใช้งานกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีก และองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ต้องการจัดการปัญหาความยุ่งยากในการดูแลหลายสาขาและใช้กำลังคนอย่างสิ้นเปลือง มาดูกันว่าเหตุผลใดที่ SASE ที่แม้จะเผยโฉมมาตั้งแต่ปี 2019 แล้ว แต่ยังคงเป็นเทรนด์ที่โลดแล่นเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้

อัปเดตแนวโน้มการเติบโตของอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ควรจับตามองในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 รวมถึงการวางกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงและรับมือกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกดิจิทัลที่มาพร้อมกับความคาดหวังของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวกสบายและเข้ากับไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น นวัตกรรมใหม่ๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันทางธุรกิจ ร่วมอัปเดตการทำ Embedded Business / Embedded Finance ด้วย API Economy รวมเทรนด์ของ Composable Innovation และ Event-Driven Design ที่จะมาช่วยให้การทำธุรกิจกับ Partner Ecosystem เป็นไปอย่างไม่สะดุด ลดปัญหาเรื่อง Integration เพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายธุรกิจแบบที่สามารถควบคุมต้นทุนได้

ChatGPT คืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมถึงฉลาดและเป็นที่กล่าวถึงมากกว่า AI Chatbot อื่นๆ ตัวอย่างการนำ ChatGPT ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ รวมถึงการผสาน ChatGPT หรือ OpenAI เข้าไปยังผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อยกระดับบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล

AI สิ่งที่มนุษย์ให้ความสนใจมากที่สุดในช่วงเวลานี้ นอกเหนือจากทิศทางในระดับมหภาคจากอนาคตที่น่าสนใจ การบรรยายนี้จะเน้นกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันที่องค์กรของคุณสามารถประยุกต์ใช้ AI ได้จริง โดยใช้เทคโนโลยีที่จับต้องได้ในท้องตลาดสำหรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้มากกว่าเดิม

การใช้งาน Internet of Things ในโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรประเภทต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในการบรรยายนี้

การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยี 5G และ Cloud จะสามารถดึงศักยภาพความเป็นไปได้ของการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ความหน่วงต่ำ และการประมวลผลที่รวดเร็วบนพื้นที่ความมั่นคงปลอดภัยสูง ช่วยให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเดิมๆ เสริมประสิทธิภาพและความหลากหลายของการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น

โลกเข้าสู่ยุค Digital Disruption ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้งานของทั้งลูกค้าและพนักงานในองค์กรเปลี่ยนแปลงไป ทำอย่างไรถึงจะสร้างนวัตกรรมในองค์กรด้วย Data และ AI เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้อย่างมั่นใจ

เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้แนวคิดในการนำประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI มาใช้สร้างนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงกรณีศึกษาจากหน่วยงานชั้นนำระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ท่านนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนได้อย่างยั่งยืน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเอนกประสงค์หรือ Data Lake ช่วยให้องค์กรธุรกิจนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ในเซสชันนี้ NTT DATA จะนำเสนอความท้าทายในการบริหารจัดการข้อมูลที่หลายองค์กรมองข้าม รวมถึง Big Data on Cloud เพื่อการวางกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณข้อมูลหรือขนาดขององค์กร พร้อมทั้งแชร์กรณีศึกษาที่ได้ให้บริการ Data Lake ในหลากหลายอุตสาหกรรม

AI ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจ แต่จะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อยกระดับกระบวนการดำเนินงานเชิงธุรกิจและ IT ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ในเซสชันนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก Bluebik Group จะมาแชร์แนวทางการนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครอบคลุม พร้อมการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ทั้ง Customer Service & Automation, Personalized Marketing, Predictive Analysis, AI-Powered Decision Making และ Cybersecurity

เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่จำเป็นต้องมีระบบ IT Infrastructure มาช่วยสร้างนวัตกรรม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร และยังต้องตอบโจทย์ความท้าทายในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องของ Business Resiliency, Sustainability, Security และ Cost Optimization

เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ว่า Robotic Process Automation (RPA) ช่วยให้การทำงานในชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น และลดภาระงานที่ไม่จำเป็นทิ้งได้อย่างไร ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่อยากมี Work Life Balance มากขึ้นในปัจจุบันโดยที่องค์กรไม่จำเป็นต้องลดทรัพยากรบุคคลลง แต่ให้บุคลากรเหล่านั้นทำงานเป็นหัวหน้าสั่งการ RPA แทน

การใช้งาน AI ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสามารถให้กับระบบ IT และ OT เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด และลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ การใช้งาน AI ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนในอนาคต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุแนวโน้ม ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีเหตุผลอีกด้วย นอกจากนี้ การผสาน AI ในทั้ง IT และ OT ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตที่มาถึง

ในปัจจุบันที่เป็นยุคของ Digital Transformation มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้หลายๆ องค์กรมีความท้าทายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น การนำ AI เข้ามาช่วยควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างยิ่ง

แนะนำแนวทางปฏิบัติในการทำให้ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด พร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีหยุดชะงัก

Event Details
 • Start Date
  6 June 2023 1:15 PM
 • End Date
  8 June 2023 4:30 PM
 • Status
  Expired
 • Attendees
  512 Attendees
Sponsors