TTT 2022 Reinforce – Speakers

Keynote Speakers
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาบรรยายในเซสชัน Keynote
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
มีประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการกองสงครามไซเบอร์ ริเริ่มการตั้งหน่วยงานด้านไซเบอร์ในกองทัพอากาศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และเลขานุการ คณะที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Chief Information Security Officer, KBTG
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป และประธานกรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)
Head of Consulting & Professional Services, True IDC
Enterprise Product Marketing Manager, AIS Business
With over 19 years of AIS experience in technology engineering and business transformation for B2B, he specializes in various technologies, e.g. value-added services, data communication, IoT, and 5G, to support enterprises in applying digital platforms to their transformation. He now works as an Enterprise Product Marketing Manager on GTM strategies and activities for enterprise digital infrastructure and platforms for business including 5G, IoT, and Cloud. He holds a Master of Science in Technopreneurship and Innovation Management and a Bachelor’s Degree in Computer Engineering.
Track 1 Speakers
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่บรรยายใน Track 1: Cloud & Data Center
Advisory Solution Architect & Field CTO, Dell Technologies
Senior Google Cloud Solutions, Tangerine
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Solutions จาก Tangerine เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย Google Cloud Platform โดยแทนเจอรีนเป็น Premier Partner ที่มีศักยภาพสูง ติดระดับต้น ๆ ของประเทศไทย
Specialist Solution Engineer, VMware Tanzu
System Engineer, Veeam Software (Thailand)
คุณธนกรเริ่มงานกับ Veeam เมื่อเดือนมีนาคมปี 2022 ที่ผ่านมา ในตำแหน่งวิศวกรระบบประจำประเทศไทย ก่อนหน้านี้ คุณธนกรมีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศกรรมระบบ ในฐานะฝ่ายติดตั้งและที่ปรึกษาด้านโซลูชัน IT ต่างๆในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กรหลากหลายกลุ่ม
Country Manager, Nutanix (Thailand)
เริ่มงานกับนูทานิคซ์ในปี 2014 ในตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย ก่อนหน้านี้คุณทวิพงศ์มีประสบการณ์การทำงานในหลายภาคส่วน ทั้งด้านวิศวกรรม ที่ปรึกษาด้านโซลูชันต่างๆ ให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กร ดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายและพันธมิตร รวมถึงเป็นวิศวกรระบบที่ให้คำปรึกษา พัฒนาและอบรม ด้านโซลูชันให้กับลูกค้าและพันธมิตรระดับองค์กร
Track 2 Speakers
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่บรรยายใน Track 2: Cybersecurity
Senior Manager, Systems Engineering, Fortinet
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้าน Networking และ Security ดร. รัฐิติ์พงษ์ ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และเทคนิคในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย ไม่ว่าบริษัทที่มีความซับซ้อนทางด้านความปลอดภัยในด้านไอที หรือความต้องการธุรกิจที่จำเป็นต้องปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
Security Architect, Tenable Indochina
ที่ปรึกษาทางเทคนิคทางด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีในภูมิภาคอาเชียน และได้รับการรับรองทางด้าน Cybersecurity เช่น CISSP และ CISA หน้าที่ปัจจุบันให้คำปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้าในกลุ่ม Indochina ของ Tenable
Data Center Software Solutions Consultant (Thailand & APJ), Schneider Electric
Track 3 Speakers
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่บรรยายใน Track 3: Networking
Enterprise Networking Product Sales Specialist, Cisco
Country Manager (Thailand), HPE Aruba Networking
ประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายมามากกว่า 20 ปี
Country Manager, Alcatel-Lucent Enterprise
System Engineer (Thailand), CommScope
System Engineer (Thailand & Myanmar), Ruckus
Track 4 Speakers
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่บรรยายใน Track 4: Standards & Compliance
CEO, Netka System
คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากประสบการณ์ทำงานในการสร้างเครือข่ายสื่อสารข้อมูลระดับประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 มุ่งมั่นพัฒนาซอฟท์แวร์โซลูชันทางด้าน IT เพื่อส่งเสริมการทำ Digital Transformation และ Automation เพื่อสร้างการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า
Senior Sales Engineer, Sophos
คุณชง ปองภพ เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้าน IT Security มามากกว่า 10 ปี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน Network, Cloud และ Application Security โดยมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ด้าน Technical และ Business เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า
Country Sales Manager (Thailand), Blancco
มีประสบการณ์ทางด้านซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมทางด้านความเสี่ยงและการดูแลข้อมูลสำคัญในฐานะผู้ให้บริการและผู้ประมวลข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานธนาครและภาครัฐมากว่า 15 ปี จึงเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการลบข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลออกจากองค์กรได้ และมองเห็นถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
Sales Executive / Director, Bangkok Systems & Software
ประสบการณ์มากกว่า 12 ปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการโซลูชันความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์และระบบเครือข่าย ที่ให้คำปรึกษาสำหรับเรื่อง PDPA, eTax, eConsent, Encyption, Authentication & Privilege Access Management และโซลูชันอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโซลูชันสำหรับลูกค้า ISP, Enterprises & Government