TTT 2022 Reinforce: Enterprise IT Infrastructure Day

TTT 2022 Reinforce: Enterprise IT Infrastructure Day
Track 1: Cloud & Data Center
 • 5 October 2022 9:00 - 9:30
  [Keynote] สรุปเทรนด์ Data Center และกลยุทธ์ Hybrid Multi-Cloud ในไทยปี 2022

  เมื่อโลกเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันและการพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วในทุกๆ อุตสาหกรรม แนวโน้มการลงทุนด้านดิจิทัลก็เปลี่ยนไปเช่นกัน องค์กรต่างๆ ในไทยต่างวางกลยุทธ์ใหม่ เริ่มมองหาทางเลือกอื่นมาเสริมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และเร่งเวลาให้บริการออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ร่วมอัปเดตเทรนด์ของ Data Center และการวางแผนกลยุทธ์ Hybrid Multi-Cloud ล่าสุดในไทยกับผู้นำด้าน Data Center และระบบ Cloud อย่าง True IDC

 • 5 October 2022 9:30 - 10:00
  ปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม Infrastructure อย่างไร เมื่อ Cloud เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจดิจิทัลในยุคปัจจุบันและอนาคต

  เมื่อทุกๆ องค์กรต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมุ่งไปสู่การเป็น Digital Business เพื่อเป็นผู้นำในตลาด การมีสถาปัตยกรรมระบบ Infrastructure และ Data Center ที่สามารถผสมผสานการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Cloud ได้จึงกลายเป็น New Normal ของระบบ IT แห่งยุคอนาคต

 • 5 October 2022 10:00 - 10:30
  Google Cloud Migration – นำระบบขึ้นสู่ Cloud อย่างมั่นใจ

  ร่วมแชร์ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติในการนำระบบขึ้นสู่ Google Cloud เริ่มตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงการนำระบบขึ้นใช้งานจริงอย่างมั่นใจ เพื่อให้ธุรกิจของคุณนำระบบ Cloud มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบแบบดั้งเดิม

 • 5 October 2022 10:30 - 11:00
  พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมบูธ
 • 5 October 2022 11:00 - 11:30
  วางรากฐานองค์กรให้พร้อมก้าวสู่การทำ Application Modernization

  เทคโนโลยี Container บนพื้นฐานของ Kubernetes เป็นหัวใจสำคัญของการทำ Application Modernization เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การนำโปรแกรมไปปรับใช้บน Container และการนำ Container ไปทำงานบนระบบ Cloud ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการสนับสนุนจากเทคโนโลยีของ VMware ที่มาพร้อมระบบ Operation และ Monitoring ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับตัวและทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังเสริมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเข้าไปในทุกขั้นตอน ตอบโจทย์การทำ DevSecOps นอกจากนี้ท่านจะได้เรียนรู้การทำ Kubernetes Enterprise Backup สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูล Container Apps อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเทคโนโลยีจาก Veeam

 • 5 October 2022 11:30 - 12:00
  มุ่งสู่ Hyper-converged อีกก้าวการปฏิรูป Data Center ให้ทันสมัย

  โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT แบบดั้งเดิมสร้างความปวดหัวให้กับฝ่าย IT มาอย่างยาวนาน เทคโนโลยี Hyper-converged ก้าวเข้ามาเพื่อปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และสร้างสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อเชื่อมโยงและทำงานร่วมกับ Public Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ Data Center ของคุณทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการองค์กรและภาคธุรกิจในยุคดิจิทัลแห่งอนาคต

Track 2: Cybersecurity
 • 5 October 2022 9:00 - 9:30
  [Keynote] การจัดตั้ง SOC และการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาคการธนาคาร

  แนะแนวทางการพัฒนา SOC ทั้งทางด้านเทคโนโลยี กระบวนการ และบุคลากร ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ TB-CERT, ธนาคารแห่งประเทศไทย, เจ้าของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่ปรึกษาต่างๆ รวมไปถึงแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 5 October 2022 9:30 - 10:00
  ลดความเสี่ยงและเพิ่มความเร็วการตอบโต้ภัยคุกคามด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Cybersecurity Mesh

  ระบบเครือข่ายขององค์กรในปัจจุบันมีความซับซ้อนและขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ทำได้ยากขึ้น การสร้างระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ Cybersecurity Mesh ที่ทำการเชื่อมโยงและประสานการทำงานแบบอัตโนมัติระหว่างโซลูชันทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หลากหลาย จึงเข้ามามีบทบาทในการลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยและช่วยให้องค์กรตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามได้เร็วมากยิ่งขึ้น

 • 5 October 2022 10:00 - 10:30
  ปิดจุดบอดและสร้างความตระหนักแก่ SOC ด้วยการค้นหาภัยคุกคามบน Active Directory อย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติ

  เรียนรู้ 4 วิธีที่ช่วยให้ทีม SOC สามารถตระหนักรู้ถึงช่องโหว่และภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในระบบที่ใช้ Active Directory ไม่ว่าจะเป็น Misconfiguration หรือ Backdoor รวมไปถึงประโยชน์จากการใช้แนวทาง Pre-SIEM กับ Active Directory การตรวจจับการโจมตีแบบเรียลไทม์ การรับมือกับภัยคุกคามที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ และการใช้ Tenable.ad เพื่อการเสริมแกร่ง SOC ขององค์กร

 • 5 October 2022 10:30 - 11:00
  พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมบูธ
 • 5 October 2022 11:00 - 11:30
  สรุปแนวโน้มการโจมตี DDoS ปี 2022 และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกัน API

  ในยุคดิจิทัลหลายองค์กรต่างพัฒนาระบบที่ให้บริการออนไลน์มากขึ้น การโจมตีแบบ DDoS และการโจมตีผ่าน API กลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรในทุกอุตสาหกรรมต่างมีสิทธิ์ประสบเจอ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการรู้เท่าทันรูปแบบการโจมตีและการวางแผนรับมือด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสม เข้าฟังการบรรยายนี้เพื่ออัปเดตแนวโน้มการโจมตีแบบ DDoS ที่เกิดขึ้นในปี 2022 ทั้งในระดับเครือข่ายและระดับแอปพลิเคชัน รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ API

 • 5 October 2022 11:30 - 12:00
  หลอมรวม IT/OT สู่ระบบนิเวศทางไซเบอร์อย่างมั่นคงปลอดภัย

  เรียนรู้การหลอมรวม IT/OT สู่ระบบนิเวศทางไซเบอร์อย่างมั่นคงปลอดภัย ทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกิจกรรมภายใน การปกป้องระบบ IT เชิงกลยุทธ์และสินทรัพย์ดิจิทัล ไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติภายในกรอบการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัย พร้อมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และโซลูชันด้วยมาตรการและการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์แบบบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะเติบโตได้อย่างมั่นคงปลอดภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

Track 3: Networking
 • 5 October 2022 13:30 - 14:00
  [Keynote] พลิกโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อ 5G อัจฉริยะ

  รู้จักกับโครงข่าย 5G ที่ผสานการทำงานร่วมกับ Cloud, Edge และ IoT จนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอันชาญฉลาด พร้อมแนะนำแพลตฟอร์ม 5G NEXTGen ที่จะเข้ามาช่วยเร่งความสามารถในการพัฒนาโซลูชัน เพื่อให้องค์กรนำขีดความสามารถของการเชื่อมต่ออัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงและการทำ Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 • 5 October 2022 14:00 - 14:30
  Software-defined Networking แบบ Multi-domain สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

  เรียนรู้แนวโน้มสมัยใหม่ของระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงการแบ่งส่วนและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในขณะที่ยังคงบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ได้ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่ง คือ Software-defined Networking ในหลายโดเมน ภายใต้สภาพแวดล้อมขององค์กรขนาดใหญ่ ตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการโยกย้าย WAN, Data Center และสภาพแวดล้อมในแคมปัสไปยังเครือข่ายรุ่นต่อไป เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับจากการปรับใช้ SD-Access, SD-WAN และ ACI ในสถาปัตยกรรมแบบหลายโดเมนสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

 • 5 October 2022 14:30 - 15:00
  ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Network Modernization

  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญ การทำ Network modernization กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์อย่างทันสมัย มั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

 • 5 October 2022 15:00 - 15:30
  พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมบูธ
 • 5 October 2022 15:30 - 16:00
  ก้าวข้ามขีดจำกัดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และแพลตฟอร์มบนเครือข่าย พร้อมรับความต้องการทางธุรกิจยุคดิจิทัล

  เข้าใจความสามารถและมาตรฐานการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์และแพลตฟอร์มต่างๆ บนระบบเครือข่าย เพื่อพัฒนาและก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการเชื่อมต่อ ให้ระบบทุกภาคส่วน อาทิ IoT, ERP, CRM และอุปกรณ์เครือข่ายสามารถพูดคุยและรับส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในยุคดิจิทัลทั้งปัจจุบันและอนาคต

 • 5 October 2022 16:00 - 16:30
  พลิกโฉมระบบเครือข่ายสู่การเชื่อมต่อแห่งอนาคต

  เมื่อระบบเครือข่ายขององค์กรต้องเผชิญกับการมาของเทคโนโลยี Wi-Fi 6 และ IoT ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การออกแบบระบบ Wired และ Wireless Network เพื่อให้ตอบรับกับความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิม มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับเราในเซสชันนี้

Track 4: Standards & Compliance
 • 5 October 2022 13:30 - 14:00
  [Keynote] การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII)

  แนะนำกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และการนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของท่าน

 • 5 October 2022 14:00 - 14:30
  การบริหารจัดการ Data Privacy และ PDPA

  รายงานจาก UNCTAD พบว่า 71% ของประเทศทั่วโลกมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้แล้วรวมถึงประเทศไทย การจัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงด้าน Privacy กลายเป็นเรื่องสำคัญที่ธุรกิจไทยและฝ่าย IT ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ ทำความรู้จักกับเครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการ Data Privacy ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ PDPA

 • 5 October 2022 14:30 - 15:00
  เช็คความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคุณ ด้วย NIST Cybersecurity Framework

  NIST Cybersecurity Framework เป็นกรอบการทำงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วยมาตรฐาน คำแนะนำ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ว่า NIST Cybersecurity Framework คืออะไร ฟังก์ชันของกรอบการทำงานดังกล่าว การจับคู่แต่ละฟังก์ชันเข้าด้วยกันกับเครื่องมือด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงแนะนำเครื่องมือสำหรับทำ Security Assessment ฟรีจาก Sophos

 • 5 October 2022 15:00 - 15:30
  พักรับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมบูธ
 • 5 October 2022 15:30 - 16:00
  ลบข้อมูลถาวรอย่างไรให้มั่นคงปลอดภัยและสอดคล้องกับ PDPA

  เรียนรู้การรักษาและปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสมและมั่นคงปลอดภัย รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมด้าน Data Lifecycle Management และ Asset Lifecycle Management เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายการรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันข้อมูลรั่วไหลสู่สาธารณะ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • 5 October 2022 16:00 - 16:30
  PDPA บังคับใช้แล้ว คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) บังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เข้าร่วมการบรรยายนี้เพื่อเรียนรู้ว่า Data Discovery, Data Encryption และ Identity & Access Management จะช่วยให้คุณรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ PDPA ได้อย่างไร ดังนี้
  - Discover: ค้นหาและจำแนกข้อมูลทั้งหมดในองค์กร
  - Protect: ปกป้องข้อมูลที่จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และใช้งาน
  - Control: ทำให้การเข้าถึงข้อมูลสำคัญเป็นเรื่องง่ายและอัตโนมัติ

Event Details
 • Start Date
  5 October 2022 8:00 AM
 • End Date
  5 October 2022 5:00 PM
 • Status
  Expired
 • Attendees
  512 Attendees